KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Sanat uyarınca. Kanun Hükmünde Kararname 13 30 Haziran 2003 n. 196 ("Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun"), malik Fiorella Rustici Hanım. vermiş olduğu kişisel verilerin anılan mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen kriterlere göre işleneceğini bildirir:

1) Toplanma amacı Sağladığınız kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır:

▪ bir tüketici veri tabanının oluşturulması
▪ yarışmalar ve ödül işlemleri;
▪ Fiorella Rustici web sitelerinde tanıtılan kullanıcı "topluluklarına" abonelik;
▪ tüketim alışkanlıklarının ve seçimlerinin analizi, pazar ve pazarlama analizleri ve istatistiksel amaçlar için veri işleme (rızaya tabi);
▪ site sahibi tarafından pazarlanan ürünlerle ilgili bilgi ve reklam malzemelerinin gönderilmesi, haber bültenlerinin gönderilmesi, diğer promosyonel ve ticari iletişim girişimleri, ayrıca e-posta adresi veya cep telefonu numarası kullanılarak veya Mms türü mesaj (Multimedya Mesajlaşma) yoluyla Servisi) veya SMS (Kısa Mesaj Servisi) (rızaya tabidir);
▪ sözleşmeye dayalı ve ticari ilişkilerin etkinleştirilmesi;
▪ Verilerin atıfta bulunduğu öznenin açıkça onay verdiği başka herhangi bir amaç.

2) Verilerin işlenme ve saklanma yöntemleri Verilerin işlenmesi, kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini korumaya uygun görülen araç ve yöntemlerle, manuel olarak veya elektronik veya otomatik araçlar yardımıyla gerçekleştirilecek olup, aşağıda 4. maddede atıfta bulunulan kişilerle iletişim de dahil olmak üzere, yasanın gerektirdiği ve söz konusu işleme için gerekli olan tüm işlemleri içerir). Verilerin bir kısmı, hem korumalı yerel ağlar hem de İnternet ile ilgili olarak telematik ağlar aracılığıyla işlenebilir. İkincisi ile ilgili olarak, gerçekleştirilen işlemler, ağ tarafından sunulan güvenlik standartlarına tabi olacaktır. Söz konusu veriler, Lavazza çalışanları ve/veya Fiorella Rustici tarafından atanan, verileri işlemek ve depolamak için yetkilendirilmiş, uygun şekilde tanımlanmış ve eğitimli ve 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen kısıtlamalardan haberdar edilmiş önde gelen üçüncü taraf şirketlerin çalışanları tarafından işlenecektir. .

3) Sağlanan hükmün niteliği Kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır, ancak belirtilen amaçlardan bazılarının gerçekleştirilmesi için gerekli olabilir (yarışmaların ve ödül işlemlerinin yönetimi; sözleşmesel ve ticari ilişkilerin etkinleştirilmesi; haber bültenlerinin gönderilmesi vb.) , bu durumda zorunlu verilerin sağlanmaması kovuşturmaya izin vermeyecektir.

4) Verilerin İletilmesi Kişisel veriler üçüncü kişilere iletilmeyecek veya ifşa edilmeyecektir,

5) Veri sorumlusu Kişisel verilerin veri sorumlusu sitenin sahibidir.

6) İlgili tarafın hakları Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak, Sanat uyarınca hakları kullanma hakkına sahipsiniz. 7/196 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2003. maddesi, metni aşağıda tamamen yeniden üretilmiştir. Madde 7. Kişisel verilere erişim hakkı ve diğer haklar

1. İlgili taraf, henüz kaydedilmemiş olsa bile, kendisi ile ilgili kişisel verilerin var olup olmadığına ve bunların anlaşılır bir biçimde iletilmesine ilişkin teyit alma hakkına sahiptir.

2. İlgili taraf, aşağıdaki göstergeyi alma hakkına sahiptir:

a) dell'origine dei dati personali;
b) işlemenin amaçları ve yöntemleri;
c) caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici'deki della logica uygulamaları;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del representante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o incaricati.

3. İlgili taraf aşağıdakileri edinme hakkına sahiptir:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è needaria la conservazione in relazione agli scopi per i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) eb) sono state a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si imkansız o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. İlgili tarafın tamamen veya kısmen itiraz etme hakkı vardır:
a) Motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) reklam materyali göndermek veya doğrudan satış yapmak veya pazar araştırması veya ticari iletişim gerçekleştirmek amacıyla kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi. Kişisel verilerin işlenme yöntemleri, erişim talebi, değiştirilmesi veya iptali veya bunların kullanımına itiraz etme hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresle iletişime geçin:

.Gizlilik Politikası*'nı okuduğumu beyan ederim. Sanatın gerektirdiği bilgileri not ettikten sonra. 13 Kanun Hükmünde Kararname 196/2003 ve ilgili tarafın sanat uyarınca hakları. 7, Bayan Fiorella Rustici tarafından pazarlanan ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi ve reklam materyallerinin nihai olarak gönderilmesi, haber bültenlerinin gönderilmesi için Bayan Fiorella Rustici veya aynı kişi tarafından atanan üçüncü taraflarca kişisel verilerin işlenmesine ve kullanılmasına izin veriyorum. , promosyonel ve ticari iletişim girişimleri, ayrıca bilgilerde belirtilen yöntemlere göre e-posta adresime veya cep telefonu numarama.

Sanatın gerektirdiği bilgileri okuyarak promosyon-reklam malzemelerinin gönderilmesini kabul ediyorum. 13 Kanun Hükmünde Kararname 196/2003 ve ilgili tarafın sanat uyarınca hakları. 7. Kişisel verilerin, bilgilerde belirtilen yöntemlere göre, pazar ve pazarlama analizi ve istatistiksel amaçlarla veri işleme için Bayan Fiorella Rustici veya onun tarafından atanan üçüncü kişiler tarafından işlenmesine ve kullanılmasına izin veriyorum.
Pazar analizi için veri toplamayı kabul ediyorum
ve pazarlama ve istatistiksel işleme

İlgili haber bülteni abonelik formunun doldurulmasını ve çevrimiçi olarak sunulmasını müteakip, Sanatın gerektirdiği bilgileri not etmiş olmak. 13 Kanun Hükmünde Kararname 196/2003 (Bilgiyi Okuyun) ve ilgili tarafın sanat uyarınca hakları. 7, kişisel verilerin Bayan Fiorella Rustici tarafından veya aynı şekilde atanan üçüncü kişiler tarafından işlenmesine ve kullanılmasına izin veriyorum:

Gizlilik Politikasını okuduğumu beyan ederim

Promosyon-reklam malzemelerinin gönderilmesi için onay talebi

Pazar ve pazarlama analizi ve istatistiksel işleme için veri toplama izni talebi